Linnea Teljas Puranen

Illustrator, animator & designer based in Stockholm, Sweden.

2018, Katt Print Baby Wrap. Linnea Teljas Puranen x Halcyon Nights 2018, Katt Print Baby Wrap. Linnea Teljas Puranen x Halcyon Nights
2018, Katt Print Baby Wear. Linnea Teljas Puranen x Halcyon Nights 2018, Katt Print Baby Wear. Linnea Teljas Puranen x Halcyon Nights